SKA’s uddannelsesprogram er ét af SKA’s kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle onkologiske emner fra den nyeste forskning og praksis samt løbende at arrangere basiskurser for nytilkomne i specialet. SKA henvender sig til alle personalegrupper og udgør dermed en niche på markedet for efteruddannelse inden for klinisk onkologi. Der afholdes symposier, workshops, møder, gennemgang af igangværende ph.d-projekter samt kurser for læger, sygeplejersker, lægesekretærer og portører.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse for sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA står for, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har integreret eksperter fra Danmark og udland som undervisere for at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 03-05-2018 Bivirkninger til immunterapi
Ingen ledige pladser
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Overlæge Henrik Schmidt, Århus Universitetshospital
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
2 03-05-2018 SOTA : Brystkræft l / Herlev Hospital Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
3 17-05-2018 Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring
Ingen ledige pladser
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Overlæge Svend Ottesen, Sjællands Universitetshospital Roskilde
4 24-05-2018 SOTA : Brystkræft l / Næstved Sygehus Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægelig leder Peter Michael Vestlev, SKA
5 29-05-2018 Senfølger efter kræft hos voksne
Ingen ledige pladser
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kræftrehabilliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Professor Christoffer Johansen, Rigshospitalet
6 15-06-2018 15. Post-ASCO Symposium Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Professor, dr.med. Dorte Nielsen, Herlev Hospital
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital
7 29-08-2018 Sorg og sørgende - i klinisk arbejde med kræftpatienter Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
8 12-09-2018 Mødet med kræftpatienten i kommunerne - Modul l Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
9 18-09-2018 Aktiv sundhed og kræft Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
10 24-10-2018 De unge alvorligt syge - patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
11 07-11-2018 Mødet med kræftpatienten i kommunerne - Modul ll Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
12 06-12-2018 Sarkomer Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA