SKA’s uddannelsesprogram er ét af SKA’s kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle onkologiske emner fra den nyeste forskning og praksis samt løbende at arrangere basiskurser for nytilkomne i specialet. SKA henvender sig til alle personalegrupper og udgør dermed en niche på markedet for efteruddannelse inden for klinisk onkologi. Der afholdes symposier, workshops, møder, gennemgang af igangværende ph.d-projekter samt kurser for læger, sygeplejersker, lægesekretærer og portører.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse for sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA står for, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har integreret eksperter fra Danmark og udland som undervisere for at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 24-10-2018 De unge alvorligt syge - patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk
Få ledige pladser
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
2 07-11-2018 Mødet med kræftpatienten i kommunerne - Modul ll
Ingen ledige pladser
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
3 06-12-2018 Sarkomer Projektsygeplejerske Hanne Dyrlund Jessen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA