SKA’s uddannelsesprogram er ét af SKA’s kerneområder, og det er vores opgave at afholde uddannelsesaktiviteter om aktuelle onkologiske emner fra den nyeste forskning og praksis samt løbende at arrangere basiskurser for nytilkomne i specialet. SKA henvender sig til alle personalegrupper og udgør dermed en niche på markedet for efteruddannelse inden for klinisk onkologi. Der afholdes symposier, workshops, møder, gennemgang af igangværende ph.d-projekter samt kurser for læger, sygeplejersker, lægesekretærer og portører.

Fra mange sider udbydes efteruddannelse for sundhedspersonalet, og med de begrænsede ressourcer de kliniske afdelinger har til rådighed, er det vigtigt at vælge det rigtige. SKA står for, at al uddannelse og træning er tilrettelagt ud fra en videnskabeligt baseret baggrund, hvor fagligheden alene udgør alle aspekter af aktiviteterne. SKA har integreret eksperter fra Danmark og udland som undervisere for at sikre det højeste faglige niveau og har et bredt netværk bag sig.

# Dato Kursus Kursusleder
1 25-01-2018 Kræft i et ulighedsperspektiv
Få ledige pladser
Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
2 08-02-2018 Sekretæren og kræftpatienten - modul l
Få ledige pladser
Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
3 01-03-2018 Aktiv sundhed og kræft
Ingen ledige pladser
Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
4 12-03-2018 - 15-03-2018 Onkologi for ansatte i medicinalindustrien
Ingen ledige pladser
Overlæge Niels Henrik Holländer, Sjællands Universitetshospital Næstved
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
5 14-03-2018 De unge alvorligt syge – patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk
Ingen ledige pladser
Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
6 10-04-2018 Senfølger efter kræft hos voksne
Ingen ledige pladser
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Professor Christoffer Johansen, Rigshospitalet
Kræftrehabilliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
7 19-04-2018 Sekretæren og kræftpatienten - modul ll Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
8 03-05-2018 Bivirkninger til immunterapi Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Overlæge Henrik Schmidt, Århus Universitetshospital
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
9 03-05-2018 SOTA : Brystkræft l / Herlev Hospital Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
10 17-05-2018 Smertebehandling af kræftpatienter - fra lidelse til lindring Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Overlæge Svend Ottesen, Sjællands Universitetshospital Roskilde
11 24-05-2018 SOTA : Brystkræft l / Næstved Sygehus Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægelig leder Peter Michael Vestlev, SKA
12 29-05-2018 Senfølger efter kræft hos voksne Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Kræftrehabilliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet
Professor Christoffer Johansen, Rigshospitalet
13 18-09-2018 Aktiv sundhed og kræft Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Lægesekretær Susanne Justesen, SKA
14 24-10-2018 De unge alvorligt syge - patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk Projektsygeplejerske Marianne Cumberland Hansen, SKA
Psykolog Bo Snedker Boman, Sjællands Universitetshospital Roskilde